top of page
Håndhygiene

INFORMASJONSSKRIV

I forbindelse med den pågående globale situasjonen vi alle befinner oss i, ønsker vi å besvare henvendelsene fra våre besøkende rundt daglig drift av AKS.

14. juli 2020 mottok AKS brev fra Helse- og omsorgsdepartementet hvor de gir AKS skriftlig tillatelse til å fortsette den daglige driften med overnatting, kurs, og andre kreative aktiviteter som AKS tilbyr. De refererer til​ §13, forskrift om smitteverntiltak​:


Forskriften vil normalt gjelde dersom arrangøren selv har vurdert at sammenkomsten er et arrangement. Det gir alle som ønsker å samle deltakere og publikum i vel organiserte former trygghet for at de kan samle inntil 200 personer, uten at de bryter med den generelle anbefalingen om å unngå grupper på mer enn 20 personer. 

 

Vi har i tråd med Helse- og Omsorgsdepartementet utarbeidet en spesifikk smittevernveileder​ for bruk av Auskin Kreative Senter som innebærer ivaretakelse av våre gjester.

Denne informasjonen er du, dersom du ønsker å benytte deg av fasilitetene på AKS, pålagt å sette deg inn i. Dette for å ivareta din egen og andres helse.

For oss er det viktig at alle våre besøkende vet hvordan vi ivaretar våre gjester - oss selv og hverandre, slik at vi slipper eventuell nedstenging og en potensiell ny karantenetid for hele landet.


 

Å være trygg på AKS


AKS følger helsedirektoratets sjekkliste for godt smittevern. Vi følger også Nasjonalt Pilegrimssenters smittevernveileder og ivaretar dermed våre gjester på best mulig vis når det gjelder tilrettelegging for smittevern. Det er vår høyeste prioritet at våre gjester skal være trygge på AKS. 

 

En krevende tid å drive bedrift

Da lockdown ble pålagt av den norske regjeringen 12. mars 2020, forberedte vi oss på å gå en utfordrende tid i møte.

Støtten som næringsminister Iselin Nybø fremla til alle landets gründere og vekstbedrifter, utgjorde for AKS en kompensasjon som ikke var, eller er tilstrekkelig for å dekke tapet den nasjonale og globale krisen har medført.

AKS ble etablert i 2017 og siden da har daglig leder ved AKS ikke tatt ut lønn, for å sikre og stabilisere den økonomiske situasjonen til bedriften.

Dette er ikke uvanlig å gjøre for bedrifter i oppstartsfasen, og i dette tilfelle på anbefaling fra AKS sine samarbeidspartnere.

I 2020 var det budsjettmessig estimert oppstart med utbetaling av lønn til daglig leder, men siden bedriften valgte å ikke betale ut lønn til daglig leder i oppstartsfasen, lå der dermed ingen lønnsberegning til grunn for utbetaling av statlig lønnskompensasjon eller arbeidsledighetstrygd til ansatte ved AKS.

 

Statens Krisepakke for Coronatilstanden har foreløpig ikke utarbeidet en kompensasjonsordning for kulturarrangementer med mindre enn 50 deltakere, dessverre heller ikke for tilfeller hvor sesongbasert drift er under 30% som pilegrimssatsingen på AKS er. Dette krever at vi som drifter AKS må tenke nytt og være kreative for å ivareta bedriften i sin helhet og muligheten til å drifte videre i fremtiden.


Hvordan snu en krise til vekst og kreativ utfoldelse?


Daglig leder, medeier, samarbeidspartnere og nettverk har mobilisert alle sine krefter for å både sikre fremtidig drift og snu motgangen til noe positivt. Dette har vi gjort ved å se mulighetene i å bruke lokalene på flere måter det være seg å sette opp nye kurs, søke mentorordning hos Innovasjon Norge, ved å invitere inn nye og spennende samarbeidspartnere og tilbydere, samt å lage ny nettside. Dette gir oss mot og vi ser fram til å tilrettelegge for de kommende arrangementene vi er vertskap for her på AKS.


Hva vi ønsker for AKS

Vår intensjon er at Auskin Kreative Senter skal vokse gjennom inkluderende miljøskaping, hvor vi sammen bygger en stabilitet og kontinuitet rundt de kreative aktivitetene senteret tilbyr. Ved å bygge brikke for brikke oppfylles senterets visjon: å være et kreativt samlingspunkt som stimulerer og feirer skapergleden i fellesskap.

For det vi har lært av situasjonen så langt, er at det viktigste er nettopp; fellesskapet.  Fra et kreativt perspektiv ligger styrken i å våge å være åpen og lyttende. Å ha tillit og mot til å skape, mot til å ta imot nye perspektiver. Slippe komfortsonen og flyte med.

 

Et frø er sådd på AKS, men dugnaden er ikke over og akkurat nå trenger AKS deg. Gjennom framsnakk, engasjement, deling, deltagelse og besøk. Vi setter pris på ditt bidrag.

 

Vi trenger hverandre for å vokse. 


 

Med vennlig hilsen
AKS - Auskin Kreative Senter

 

volunteer-hands.jpg

VIL DU MELDE DEG SOM BIDRAGSYTER?

SMITTEVERNVEILEDER

SMITTEVERNVEILEDER

Renhold og desinfisering:

 • Smittevask ved påvist smitte av gjest

 • Hyppig renhold av alle utsatte flater

 • Mye såpe og papirhåndklær tilgjengelig på alle toaletter

 • Mange punkter med desinfeksjon i lokalene

 • Desinfisering mellom hver gruppe

 • Vask av alt servise, bestikk og kjøkkenutstyr etter hver gjestegruppe

 • Meditasjonsmadrasser, puter og pledd vaskes mellom hver gruppe.
   

Rom og fellesarealer

 • Ferdig oppredde senger ved ankomst. Det er ikke lengre mulig å ta med sengetøy selv pga. smittevern. Dette er nå innbakt i prisen. 

 • Bøkene i 2.etasjes bibliotek er ikke tilgjengelig for lån

 • Pynteputer og sengetepper er fjernet

 • Plakater med oppfordring til hyppig og korrekt håndvask før og etter bruk av fasilitetene henger inne på AKS

 • 1 meters avstand mellom bordoppsett
   

Gjesters ansvar

 • Håndvask ved ankomst

 • Unngå trengsel

 • Reduser kontakthyppighet som klemming, håndhilsing etc.

 • Hold 1 meters avstand i kurslokaler og kjøkken

 • Rengjøring av hender før og etter bruk av kreative materialer og verktøy
   

Ved smitte

 • Syke personer settes i isolasjon/karantene på egnet rom, inntil hjemreise er klart

 • Tilgjengelig munnbind ved symptomer hos deltakere som oppstår under opphold

 • Oppbevaring av kontaktopplysninger 14 dager etter hjemreise for evt. smittesporing

 • Syke personer skal holde seg hjemme, selv med lette symptomer
   

Arrangørens ansvar

Arrangører og kursholdere står selv ansvarlig for å tilrettelegge for godt smittevern under sin leietid på AKS. Arrangøren bør ha en plan for håndtering, isolering og oppfølging av mistenkt smittede. 

bottom of page