top of page

Fellesskap

SAMMEN OM Å BYGGE AKS

AKS - Auskin kreative senter er et senter som kommer flere til gode gjennom et spekter som går fra opphold til kursing, selvutfoldelse og formidling.

Som bidragsyter og frivillig får du anledningen til å være en av stenene som bygger AKS. I tillegg er det anledning til å bli kjent med nye mennesker og utvide nettverket.

Bidragsytere møtes 1-2 ganger i året og bidrar med alt fra maling av låvevegg til hagearbeid. Bidragsytere får gratis innlosjering på AKS og et varmmåltid per dag. Bidragsyter kan også komme alene når det passer best, så lenge det er ledig rom, mot 4 timers arbeid pr. døgn. Det er også mulighet til selvdreven felles meditasjon hver morgen. Hver sommer vil bidragsyterne og andre hjelpere fra året som har gått, få tilbud om å delta på en skikkelig trøndersk sommerfest med mye latter, lek, og god mat med underholdning. 

Påmelding som bidragsyter skjer slik:


1. Du registrerer deg i skjemaet under. 

2. Meld deg inn i den lukkede facebook-gruppen for bidragsytere. Link kommer når du har sendt inn påmeldingsskjemaet.

Dugnad o.l. organiseres og tilrettelegges gjennom gruppen. Dugnader legges også ut som event på auskin.no samt facebook når det nærmer seg. Dersom du ikke har facebook-konto, blir beskjeder og eventer formidlet på epost eller telefon.

3. Når dugnad nærmer seg må alle fylle ut bookingskjemaet for å melde fra om eventuelle allergier og ønsker. Sørg for å huke av for “bidragsyter”. Som bidragsyter bor du kostnadsfritt på AKS under hele dugnaden.

Takk for at du vil bidra og velkommen til Auskin Kreative Senter!

Påmeldinsskjma frivillie

Påmelding som bidragsyter

Ta deg tid til å fylle ut informasjonen nedenfor for å registrere deg som bidragsyter.

bottom of page