Vilkår og betingelser for booking på AKS

1.     Generelle vilkår
2.     Betalings- og bestillingsvilkår

3.     Avbestilling og refusjon

4.     Innsjekk og utsjekk

5.     Spesifikke vilkår

6.     Avtalebrudd

7.     Forsikring

8.     Klage


1      Generelle vilkår
1.1      Vilkår og betingelser for booking av rom og eventer på AKS - Auskin Kreative Senter, gjelder  

           mellom AKS og gjesten som inngår avtale med AKS i henhold til 

           bekreftelsen 

1.2      AKS stiller seg ansvarlig for alle transaksjoner som går gjennom auskin.no. 

1.3      Gjesten som bestiller på AKS må være fylt 18 år. Dette gjelder for alle varer
          og/eller rom som kan bestilles gjennom gjeldende nettside.
1.4      AKS fraskriver seg ansvar for feil gjesten/leietager(e) gjør dersom en ikke har 

           fulgt våre vilkår. Vilkårene beskytter deg som gjest og AKS som senter.


2      Betalings-og bestillingsvilkår

2.1.1   Bestilling av rom, lokaler eller eventer skjer gjennom tilsendt bookingskjema.

2.1.2   En bestilling er bindende så snart bookingskjema er innsendt. Det er gjesten 

           sitt ansvar å kontrollere at ankomst- og avreisedato, samt alt annet som er av  

           betyding for at bestillingen er korrekt.
2.1.3   Vi skal vite endelig antall deltakere 4 uker før ankomst.

2.2      Betalingsvilkår

2.2.1   Betalingsfrist for total sum er 4 uker før ankomst med 10 dagers betalingsfrist.
2.2.2   Ved forfalt faktura sendes en automatisk purring og senere inkasso. 2.gangs
            påminnelse koster 70 kr. og det beregnes renter etter forsinkelsesloven. Alle
            endringer av mottatt faktura blir fakturert med 100 kr. 

2.2.3   Prisene justeres etter konsumprisindeksen hver januar.

2.2.4.  Under pandemien bortfaller punkt 2.2.1-2.2.3 og faktura sendes ut ankomstdag.
 

3.      Avbestilling og refusjon

3.1      Avbestilling fra kunde
3.1.1   Avbestilling skal skje skriftlig på e-post til kontakt@auskin.no.

3.1.2   Full refusjon ved avbestilling 30 dager før ankomst. 50% refusjon dersom   

           avbestilling skjer 29-15 dager før ankomst. Ingen refusjon ved avbestilling 14 

           dager før.


3.2      Kansellering og endring gjort av AKS 
            Det er lite sannsynlig, men vi forbeholder oss retten til å avlyse og gjøre endringer på senterets tilbud som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Ved slik kansellering             plikter vi å varsle deg så snart som mulig.Vi vil da gjøre det vi kan for å tilby et alternativt tilbud i samme tidsrom som er så likt det originale som mulig. Du betaler da             for det som blir gjennomført. Om vi ikke kan tilby en alternativ aktivitet får du refundert innbetalt beløp.

3.3      Kansellering og endring gjort pga. nasjonale restriksjoner 

            Bindene påmelding oppheves ved endringer gjort av kommunale eller nasjonale myndigheter. Dette gjelder reiserestriksjoner eller anbefaling om avstand eller                       gruppestørrelse, som hindrer kunden i å benytte seg av tilbudet. 

            

 

4    Innsjekk og utsjekk

 • Innsjekk kl. 16:00-22.30 

 • Utsjekk innen kl. 13.00.
  Senere eller tidligere utsjekk må avtales med AKS.
   

5      Spesifikke vilkår

5.1      Opphold på AKS er basert på selvhushold. Leie av sengetøy koster 150 kr  

           per person per opphold. Håndklær er inkludert i prisen. Oppredde senger
          (på forespørsel): Kr 250,- per person. Det kan benyttes medbrakt sengetøy. 


5.2.1   Renhold (gjelder dersom man ikke har forhåndsbestilt renhold)

 • Overnattingsenheten må forlates ryddig. Evt. leid sengetøy, kjøkkenhåndklær og baderomshåndklær skal legges i skittentøyskurv på badet ved inngangspartiet. Underlaken skal ligge på sengen. Re opp sengen.

 • Overflater støvtørkes, gulv vaskes. 

 • Slå av varmeovner, lukk vinduer og slå av lys. 

 • I fellesområder skal alle malingsflekker vaskes.

 • Oppvaskmaskinen på kjøkkenet fylles og settes på. Vi tømmer den. 

 • Vi oppfordrer våre gjester til å forlate lokalene slik dere vil finne dem selv: Fjerne hår fra sluk etter dusjing, tømme kjøleskap og kaffetrakter, vaske over ved behov og etterlate fellesarealer samt rom rene. 

 • Bagasje kan settes under trappen.


5.2.2   Kildesortering (gjelder dersom man ikke har forhåndsbestilt renhold)
            avfall skal kildesorteres og plasseres i avfallsbod ved avreise
            Brosjyre for søppelsortering finnes i skapet.


5.3.     Allergihensyn
5.3.1   Hele senteret er røyk - og dyrefritt av allergihensyn. Dyr kan 

           innlosjeres i låven. Røyking foregår på anvist område, bak låven.
5.3.2   Det er ikke tillatt å oppbevare eller spise mat på soverommene.
5.3.3   Det er ikke tillatt med åpen flamme og stearinlys inne på senteret. Dette både
          av allergihensyn og brannsikkerhet.
 

5.4.1   Det skal være stille på AKS mellom 22.30 og 07.00 alle ukedager.

6      Avtalebrudd

6.1      Som gjest på AKS plikter du å gjøre deg kjent med våre betingelser samt å 

           følge anvisninger for ditt opphold. Avtalebrudd kan gi sanksjoner og
           bøter.
6.2      Manglende renhold (dersom intet annet er avtalt) faktureres med 600 kr. pr.
           rom.  (j.f § 5.2).

6.3      Ved brudd på allergihensyn (j.f § 5.3.1-5.3.3) bøtelegges gjester 5000 kr. per
           rom som går til totalrens av rom, madrasser, gardiner og inventar.
6.4      Ved grove avtalebrudd eller gjentatte mindre avtalebrudd forbeholder AKS 

           seg retten til utkasting av hensyn til eventuelle andre gjester samt 

           ivaretakelse av senteret. 


7        Forsikring

7.1      AKS anbefaler alle våre gjester å sørge for gode forsikringsavtaler før reisen, i tilfelle sykdom, tap eller skade på reisegods, ulykke, ansvar og lignende.
7.2     Dersom noe av ditt eller våre gjenstander og inventar skades, skal vi informeres snarest. 

7.3     Gjesten er ansvarlig for eventuell skade som ikke skyldes normal slitasje. Ved forsikringsskade blir egenandel belastet gjesten.
7.4     Gjenglemte gjenstander kan sendes i posten på gjestens eget ansvar. AKS dekker ikke fraktskader på gjenglemte gjenstander. 


8        Klager og klagefrist 

8.1      Dersom gjesten har klager angående sitt rom eller leide lokaler ved ankomst eller under oppholdet, ta snarest kontakt med verter ved AKS, slik at det er mulig å

            rette opp feilen.
8.2      Klager på overnatting, tilbud eller din utleie, rettes skriftlig til AKS på epost kontakt@auskin.no.

8.3      Klagen skal inneholde fullt navn, kontaktinfo, beskrivelse av hva du klager på. AKS oppfordrer også å legge ved forslag til forbedring da vi alltid forsøker å

             forbedre og utvikle oss som senter og overnattingssted.