top of page

Vilkår og betingelser for booking på AKS

1.     Generelle vilkår
2.     Betalings- og bestillingsvilkår

3.     Avbestilling og refusjon

4.     Innsjekk og utsjekk

5.     Spesifikke vilkår

6.     Avtalebrudd

7.     Forsikring

8.     Klage


1      Generelle vilkår
1.1      Vilkår og betingelser for booking av rom og eventer på AKS - Auskin Kreative Senter, gjelder  

           mellom AKS og gjesten som inngår avtale med AKS i henhold til 

           bekreftelsen 

1.2      AKS stiller seg ansvarlig for alle transaksjoner som går gjennom auskin.no. 

1.3      Gjesten som bestiller på AKS må være fylt 18 år. Dette gjelder for alle varer
          og/eller rom som kan bestilles gjennom gjeldende nettside.
1.4      AKS fraskriver seg ansvar for feil gjesten/leietager(e) gjør dersom en ikke har 

           fulgt våre vilkår. Vilkårene beskytter deg som gjest og AKS som senter.


2      Betalings-og bestillingsvilkår

2.1.1   Bestilling av rom, lokaler eller eventer skjer gjennom tilsendt bookingskjema.

2.1.2   En bestilling er bindende så snart bookingskjema er innsendt. Det er gjesten 

           sitt ansvar å kontrollere at antall gjester, ankomst- og avreisedato, samt alt annet som er av  

           betyding for at bestillingen er korrekt.


2.2      Betalingsvilkår

2.2.1   Betalingsfrist for total sum er 4 uker før ankomst med 10 dagers betalingsfrist.
2.2.2   Ved forfalt faktura sendes en automatisk purring og senere inkasso. 2.gangs
            påminnelse koster 70 kr. og det beregnes renter etter forsinkelsesloven. Alle
            endringer av mottatt faktura, blir fakturert med 100 kr. 

2.2.3   Prisene justeres etter konsumprisindeksen hver januar.


 

3.      Avbestilling og refusjon

3.1       Avbestilling fra kunde
3.1.1    Avbestilling skal skje skriftlig på e-post til kontakt@auskin.no.

3.1.2   Full refusjon for enkeltgjester ved avbestilling 30 dager før ankomst. 50% refusjon dersom   

            avbestilling skjer 29-15 dager før ankomst. Ingen refusjon ved avbestilling 14 

            dager før.

3.1.3   Full refusjon for grupper og langtidsleie ved avbestilling 6 uker før ankomst i lavsesong, og  8 uker i høysesong. (Juni, Juli og August)

           50% refusjon ved avbestilling inntil 30 dager før ankomst. Ingen refusjon ved avbestilling fra 29 dager før ankomst.
3.2      Kansellering og endring gjort av AKS 
            Det er lite sannsynlig, men vi forbeholder oss retten til å avlyse og gjøre endringer på senterets tilbud som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Ved slik kansellering             plikter vi å varsle deg så snart som mulig.Vi vil da gjøre det vi kan for å tilby et alternativt tilbud i samme tidsrom som er så likt det originale som mulig. Du betaler da             for det som blir gjennomført. Om vi ikke kan tilby en alternativ aktivitet får du refundert innbetalt beløp.

3.3      Kansellering og endring gjort pga. nasjonale restriksjoner 

            Bindene påmelding oppheves ved endringer gjort av kommunale eller nasjonale myndigheter. Dette gjelder reiserestriksjoner eller anbefaling om avstand eller                       gruppestørrelse, som hindrer kunden i å benytte seg av tilbudet. 

            

 

4    Innsjekk og utsjekk

 • Innsjekk kl. 16:00-22.30 

 • Utsjekk innen kl. 13.00.
  Senere eller tidligere inn-utsjekk må avtales med AKS.

   

5      Spesifikke vilkår

5.1      Opphold på AKS er basert på selvhushold.  

           Oppredde senger og sengeklær er inkludert i prisen.

           Catering for grupper på minimum 6 personer, må gjøres minimum 14 dager før ankomst. Pilegrimer kan bestille mat minimum 7 dager før ankomst, også enkeltvis.
      . 


5.2.1   Renhold 

 •   Overnattingsenheten forlates ryddig. 

 •   Slå av varmeovner, lukk vinduer og slå av lys. 

 •   Oppvaskmaskinen på kjøkkenet fylles. Vi starter og tømmer den. 

 •   Vi oppfordrer våre gjester til å forlate lokalene slik dere ønsker å finne dem selv. 

 •   Bagasje kan settes under trappen på avreisedag.


5.2.2   Kildesortering 
            Avfall skal kildesorteres og vi tømmer hver dag ca.kl.13.00 Hvis det fylles opp i mellomtiden, settes posene ute ved inngangsdør, og blir fjernet av oss fortløpende.
            Brosjyre for søppelsortering finnes i skapet.


5.3.     Allergihensyn
5.3.1   Hele senteret er røyk - og dyrefritt av allergihensyn. Dyr kan 

            innlosjeres i låven. Røyking foregår på anvist område, bak låven.
5.3.2   Det er ikke tillatt å oppbevare eller spise mat på soverommene.
5.3.3   Det er ikke tillatt med åpen flamme og stearinlys inne på senteret. Dette både
             av allergihensyn og brannsikkerhet.

 

5.4.1   Det skal være stille på AKS mellom 22.30 og 07.00 alle ukedager. Ved leie av hele senteret, lager den enkelte gruppe egne rutiner.

6      Avtalebrudd

6.1      Som gjest på AKS plikter du å gjøre deg kjent med våre betingelser samt å 

           følge anvisninger for ditt opphold. Avtalebrudd kan gi sanksjoner og
           bøter.
6.2      Manglende renhold (dersom intet annet er avtalt) faktureres med 600 kr. pr.
           rom.  (j.f § 5.2).

6.3      Ved brudd på allergihensyn (j.f § 5.3.1-5.3.3) bøtelegges gjester 5000 kr. per
           rom som går til totalrens av rom, madrasser, gardiner og inventar.
6.4      Ved grove avtalebrudd eller gjentatte mindre avtalebrudd forbeholder AKS 

           seg retten til utkasting av hensyn til eventuelle andre gjester samt 

           ivaretakelse av senteret. 


7        Forsikring

7.1      AKS anbefaler alle våre gjester å sørge for gode forsikringsavtaler før reisen, i tilfelle sykdom, tap eller skade på reisegods, ulykke, ansvar og lignende.
7.2     Dersom noe av ditt eller våre gjenstander og inventar skades, skal vi informeres snarest. 

7.3     Gjesten er ansvarlig for eventuell skade som ikke skyldes normal slitasje. Ved forsikringsskade blir egenandel belastet gjesten.
7.4     Gjenglemte gjenstander kan sendes i posten på gjestens eget ansvar. AKS dekker ikke fraktskader på gjenglemte gjenstander. 


8        Klager og klagefrist 

8.1      Dersom gjesten har klager angående sitt rom eller leide lokaler ved ankomst eller under oppholdet, ta snarest kontakt med verter ved AKS, slik at det er mulig å

            rette opp feilen.
8.2      Klager på overnatting, tilbud eller din utleie, rettes skriftlig til AKS på epost kontakt@auskin.no.

8.3      Klagen skal inneholde fullt navn, kontaktinfo, beskrivelse av hva du klager på. AKS oppfordrer også å legge ved forslag til forbedring da vi alltid forsøker å

             forbedre og utvikle oss som senter og overnattingssted. 

Generelle vilkår
Betaling
Avbestilling
Innjekk
Spesifikke
Avtalebrudd
Forsikring
Klage
bottom of page