top of page

Kunstterapi

DEN SKAPENDE PROSESSEN SOM DET BÆRENDE ELEMENT

Man trenger ingen kunstneriske forkunnskaper for å benytte kunstterapi, det er dialogen som oppstår mellom klienten og det kreative uttrykk som gir økt bevissthet i forløpet.  Det kan oppstå prosesser med bruk av farger, former, stemme eller bevegelse. Drømmer kan også gi hint i en kreativ prosess som ellers ville blitt uoppdaget

Terapeutens egen gjennomarbeiding av eget terapeutisk materiale, gir avslappelse til de forskjellige tema som måtte oppstå i terapirommet, samt terapeutens ekthet og integritet, ubetinget positiv tilnærmingsmåte og respekt, samt en stor grad av empati, er avgjørende for terapiens forløp. 

Metode

Jeg bruker en blanding av ulike tilnærmingsmåter som er fordelaktige for klientens ulike utfordringer. 

  

  • Jungiansk kunstterapi øker klientens bevissthet om egne ubevisste meningskonstruksjoner og symbolske prosesser.

  • Drømmer inneholder alltid fruktbar informasjon som supplerer klientens bevisste kunnskap.

  • Mindfulness brukes for å øve evnen til å være vennlig, åpen og oppmerksomt tilstede i øyeblikket. 

  • Kognitiv terapi for å stimulere til økt problemløsningsevne, nyansering og mestring. Meta-kognitiv terapi om hvordan man forholder seg til grubling og bekymring konstruktivt.

  • Psykoanalyse eller psykodynamisk terapi for å avdekke når og hvordan disse mønstrene oppsto og hvordan endre de. 

  • Humanistisk psykologi hvor selvopplevelse og å virkeliggjøre høyere motivasjoner og realisere seg selv er sentralt.

 

Jeg underviser også i forskjellige teknikker; treskjæring, maling, tegning, collage og meditasjon.

OMTALER

loving Couple

PARTERAPI

Vi brukte Mona som parterapeut i en vanskelig periode i ekteskapet . Hun var veldig nøytral og varm. Og lyttende . Vi hadde en fin prosess gjennom hele veiledningen.

Woman Alone in Forest

INDIVIDUALTERAPI

Jeg møtte omsider en terapeut som hadde både kapasitet, vilje og evne til å  veilede meg ut av et liv med traumer til et godt liv med livsglede og mestring. Jeg er evig takknemmelig, Mona.

Clay design

KURSDELTAKER

Jeg hadde Mona som lærer under kunstterapiutdanningen min. Hun var intuitiv og en god formidler.  Var spesielt dreven når det kom til teknikk, materialebruk, alkymi og hjertekontakt.

bottom of page